image

MUDr. Tereza GOTTFRIEDOVÁ

Ordinace praktického lékaře v Záhorovicích

Změny v ordinační době

Z provozních důvodů je ordinace uzavřena v těchto termínech:
- 08.07. - 12.07.2024
- 22.07. - 24.07.2024
- 05.08. - 09.08.2024

Zastupuje MUDr. Hrončeková v Šumicích ve své ordinační době.
Pro ošetření je nutné se objednat.
telefon: 572 691 713, 728 302 789
www.ordinace-sumice.cz
               běžná provozní doba.

Po KNTB-33663/2023dobu stěhování ordinace zastupuje 

Návštěva ambulance

Pro jakoukoliv návštěvu ambulance je nutné se předem objednat buď telefonicky nebo e-mailem na stanovený čas.
Telefonní číslo do ordinace je 
734 509 950.   

Objednání předpisu léků

Žádáme pacienty, aby využívali možnost objednání předpisu léků prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Recept bude zaslán formou SMS nebo e-mailem.

Tel: 734 509 950
e-mail: mudrgott@seznam.cz

Provozní doba ordinace

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:00 - 13:00
11:00 - 18:00
07:30 - 13:30
07:30 - 13:30

07:00 - 13:00

objednaní
objednaní
objednaní
objednaní
objednaní

Sestra přítomna od 06:00 hod. pondělí, středa, čtvrtek, pátek.
Pondělí 13:00 - 17:00 hod. vyhrazeno pro pacienty z Domova pro seniory Nezdenice.
Návštěvní služba dle telefonické domluvy mimo ordinační dobu.

Mimo ordinační dobu je možné využít lékařskou pohotovstní službu v Uherském Brodě nebo pohotovostní službu Nemocnice Uherské Hradiště.
Více zde: www.zzszk.cz nebo zde: www.nemuh.cz

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
PLATNÝ OD 1.3.2019

Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 500 Kč
Posudek pro řidičské oprávnění pro řidiče nad 65 let 300 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu 500 Kč
Vyšetření pro sportovní aktivity 500 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 400 Kč
Preventivní prohlídka zaměstnanců 400 Kč
Vyšetření profesní ( svářeči, práce ve výškách, elektro, řidiči) 400 Kč
Vyšetření před nástupem do speciálních kurzů 400 Kč
Potvrzení zdravotního stavu pro soudy, policii, poštu, cestovní kanceláře 300 Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200 Kč
Potvrzení před nástupem na brigádu 200 Kč
Žádost o umístění do DpS a DZR 100 Kč
Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní preventivní prohlídku 200 Kč
Administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí (např. výpis ze zdravotní dokumentace, pojistky) 200 Kč
Zhotovení návrhu k lázeňské léčbě 100 Kč
Aplikace očkovací látky nepatřící mezi povinná 100 Kč
Potvrzení přihlášek na VŠ a SŠ zdarma
Aplikace injekce - nitrosvalově 50 Kč
Aplikace injekce - nitrožilně 80 Kč
Aplikace léčebného obstřiku s Mesocainem - doplatek za aplikovanou látku 50 Kč

MUDr. Tereza Gottfriedová, Záhorovice 400, 687 71 Záhorovice
zdravotní sestra: Ivana Obadalová
E-mail: mudrgott@seznam.cz  Telefon: +420 734 509 950
IČ: 07973225 ID datové schránky: 6y92de6